Tuyến rạch ô nhiễm nhất TPHCM sắp được cải tạo

Thuong Nguyen 13:48 06/04/2021

Dự kiến trong kỳ họp tới, HĐND TP.HCM sẽ thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm - một “điểm đen” ô nhiễm kéo dài gần 20 năm.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, kế hoạch năm 2021, thành phố sẽ thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh) nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện cảnh quan, tạo môi trường sống xanh, sạch cho người dân thành phố.

Tuyến rạch ô nhiễm nhất TPHCM sắp được cải tạo

Theo PGS, TS Chế Đình Lý, Viện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), không gian cây xanh quanh mặt nước phải được xem là xương sống trong việc phát triển mảng xanh đô thị TP Hồ Chí Minh. Để triển khai hiệu quả, việc xác định ranh dự án để ưu tiên quỹ đất và chỉ tiêu quy hoạch là hết sức quan trọng nhằm tăng sức hút đầu tư từ các nguồn lực xã hội.

Tuyến rạch ô nhiễm nhất TPHCM sắp được cải tạo

Mục tiêu nhằm cải tạo, hoàn thiện không gian khu vực kè bờ sông, bảo tồn và phát huy giá trị môi trường tự nhiên, cảnh quan văn hóa và đặc trưng đô thị. Cùng với hệ thống kênh, rạch, ao, hồ, mương nước dọc sông hình thành một hệ thống hạ tầng xanh đa chức năng.

Xem chi tiết tại: https://youtu.be/Hmx_l1h4cAc