Ngay sau khi xuất hiện những bài học quý giá trong cuốn sách Đạo Đức lớp 1, mọi người đã bắt đầu truy lùng lại cả bộ sách giáo khoa từ 10 năm trước mà thế hệ học sinh bây giờ ít được biết đến.

Sau khi xuất hiện trở lại, những bài viết trong cuốn Đạo Đức lớp 1 đã khiến nhiều người được quay trở lại cảm giác tuổi thơ.

10
10
20
20
30
30
80
80
30
30
40
40
50
50
Video đang hot