Truy bắt nhóm đối tượng dùng "thuốc mê" để nạn nhân tự nguyện "nộp" tiền

Thời sự   ·  Bọn chúng đi từ 4.5 người chào hàng bút xoá hoặc nhờ mở dt iPhone cho. Rồi chúng bỏ thuốc mê có bằng nào tiền là cứ đưa hết cho chúng