Trường Giang làm ông Bụt "trốn trại"

Hài   ·  Tình huống hài xảy ra với Thu Trang là người đi khám phá vô tình lạc trong rừng do mua nhầm bản đồ, thế rồi chị gặp phải một bộ tộc do anh chồng là diễn viên Tiến Luật cầm đầu. Ai ngờ đâu cả nhóm sau đó đụng trúng ông Bụt "nguy hiểm" là Trường Giang dẫn đến câu chuyện khá thương tâm.