Triệu hồi 'Sứ Giả Khe Nứt', húc 1 phát trụ mất nửa cây máu!

Clip Games Hay   ·  Giờ đây bạn có thể triệu hồi Sứ Giả Khe Nứt để tấn công trụ cũng như công trình của đối phương với lượng sát thương cực khủng.