Trấn Thành chật vật đưa Việt Hương đi đẻ

Hài   ·  Điều đặc biệt trong tình huống này là không phải diễn trên sân khấu bình thường mà ở sân khấu nghiêng. Vai anh chồng do danh hài Trấn Thành đóng bị chị vợ là Việt Hương hành đủ kiểu. Tuy nhiên, anh chồng vẫn rất vui vẻ làm theo mặc dù có khi phải lên bờ xuống ruộng.