Trailer phim "Máu chảy về tim"

Phim Việt   ·  Nội dung: Phim khai thác về chủ đề tình cảm gia đình, sức mạnh của máu mủ tình thâm qua từng tầng lớp trong xã hội.