Trailer phim "Lật mặt 2"

Phim Việt   ·  Nội dung: Phim kể về hai anh em đang làm việc tại một đoàn diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, bộ phim đột ngột dừng quay khiến cho hai anh em gặp khó khăn. Từ đó, họ bị kéo vào một thỏa thuận mà không biết rằng đang đi vào con đường phạm pháp.