Trailer phim "Hai người vợ"

MV & Trailer   ·  Nội dung: Bộ phim phản ánh được những hủ tục của xã hội khi quá đề cao hai chữ trinh tiết, và cũng giúp mọi người nhận ra rằng tình cảm mới là điều quan trọng nhất.