Cứ mỗi dịp Trung thu, xóm lồng đèn Phú Bình (quận 11, TP.HCM) lại rực rỡ sắc màu.

Cứ mỗi dịp Trung thu, xóm lồng đèn Phú Bình (quận 11, TP.HCM) lại rực rỡ sắc màu.

80
80
50
50
20
20
40
40
150
150
160
160
10
10
90
90
170
170
60
60
70
70
100
100
110
110
30
30
130
130
140
140
120
120
Video đang hot