TP.HCM: Nỗi lo cây xanh già cỗi có nguy cơ bật gốc trong mùa mưa

Nhịp sống   ·  Tại TP.HCM, những cây xanh lâu năm, già cỗi thường có hiện tượng mục gốc rễ, dễ dàng dẫn đến nguy cơ bị bật gốc, nhất là trong thời tiết mưa bão hay gió lớn.