Top 10 MV Việt Nam trên YouTube 2016: Bống Bống Bang Bang | Nhóm 365

MV & Trailer   ·  Mặc dù 2016 là một năm buồn với các fan của 365 khi nhóm chính thức tuyên bố tan rã. Tuy nhiên, dấu ấn mà nhóm để lại là vô cùng sâu đậm. Đặc biệt là bản nhạc phim "Bống Bống Bang Bang" của nhóm đã tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ ngay từ khi ra mắt.