Top 10 MV Việt Nam trên YouTube 2016: Cause I Love You | Noo Phước Thịnh

MV & Trailer   ·  Chắc chắn sẽ là thiếu sót nếu như không kể đến Noo Phước Thịnh, đặc biệt là MV "Cause I Love You" trong danh sách 10 video phổ biến nhất YouTube Việt Nam năm 2016.