Top 10 clip YouTube Việt Nam 2016 - Đêm Gala 3 Thách Thức Danh Hài mùa 2

Hài   ·  Đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách top 10 video clip định hình nên YouTube Việt Nam 2016 chính là giây phút Trấn Thành bật khóc trong Đêm Gala 3 Thách Thức Danh Hài mùa 2.