Top 10 clip YouTube Việt Nam 2016 - Bến vắng (Nhóm XPro)

Hài   ·  Đứng ở vị trí thứ 8 trong danh sách top 10 video clip định hình nên YouTube Việt Nam 2016 chính là phim ca nhạc tiếp mục hài Bến Vắng của chương trình Cười Xuyên Việt.