Điểm lại tuần qua, Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thế vận hội Paralympic 2016 và lễ tưởng niệm các nạn nhân ngày 11/9 chính là những sự kiện nổi bật nhất.

Điểm lại tuần qua, Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thế vận hội Paralympic 2016 và lễ tưởng niệm các nạn nhân ngày 11/9 chính là những sự kiện nổi bật nhất.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
Video đang hot