Trong tuần qua, tâm điểm của truyền thông thế giới xoay quanh các vụ thiên tai như động đất tại Ý, lũ lụt ở Ấn Độ...

Trong tuần qua, tâm điểm của truyền thông thế giới xoay quanh các vụ thiên tai như động đất tại Ý, lũ lụt ở Ấn Độ...

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
210
210
Video đang hot