Trưa ngày 8/7 (giờ Việt Nam), một cuộc đấu súng đã diễn ra trong buổi biểu tình ở Dallas, Texas, Mỹ giữa 2 tay bắn tỉa và lực lượng cảnh sát thành phố này.

Trưa ngày 8/7 (giờ Việt Nam), một cuộc đấu súng đã diễn ra trong buổi biểu tình ở Dallas, Texas, Mỹ giữa 2 tay bắn tỉa và lực lượng cảnh sát thành phố này.

10
10
20
20
32
32
33
33
34
34
25
25
26
26
31
31
28
28
110
110
27
27
30
30
29
29
150
150
160
160
155
155
Video đang hot