Tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định giải thể 8 trường THPT do có vị trí và quy mô không phù hợp

Cỏ 11:58 04/09/2019

Thanh Hóa giải thể 8 trường THPT trước khai giảng.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định giải thể 8 trường THPT, sắp xếp vào các trường THPT trên địa bàn.

Các trường phải giải thể gồm: THPT Dương Đình Nghệ (huyện Thiệu Hóa), THPT Triệu Thị Trinh (huyện Nông Cống), THPT Trần Phú (huyện Nga Sơn), THPT Trần Ân Chiêm (huyện Yên Định), THPT Lê Viết Tạo, THPT Lưu Đình Chất (huyện Hoằng Hóa), THPT Nguyễn Xuân Nguyên (huyện Quảng Xương) và THPT Nguyễn Hoàng (huyện Hà Trung).

Tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định giải thể 8 trường THPT do có vị trí và quy mô không phù hợp

Các trường này bị giải thể vì có vị trí và quy mô không phù hợp quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh. Việc giải thể các trường nêu trên nhằm tập trung đầu mối, nguồn lực cho hoạt động giáo dục phổ thông.

Quyết định trên được thực hiện cũng nhằm đảm bảo tính hiệu quả về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đề án sắp xếp các trường THPT công lập hiện có của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính; điều chuyển, bố trí học sinh của 8 trường giải thể đến các trường THPT trên địa bàn.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện việc điều chuyển, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các trường bị giải thể theo quy định hiện hành.