Vị huấn luyện viên nam duy nhất của Idol Kids đã nhanh chóng “đốn tim” rất nhiều fan nữ từ những ngày đầu tham gia showbiz.

Vị huấn luyện viên nam duy nhất của Idol Kids đã nhanh chóng “đốn tim” rất nhiều fan nữ từ những ngày đầu tham gia showbiz.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
150
150
Video đang hot