Ngoại hình không có nhiều thay đổi nhưng chính phong cách đã khiến “Bắp ca” ngày ấy trông như một chàng “công tử bột” chính hiệu.

Ngoại hình không có nhiều thay đổi nhưng chính phong cách đã khiến “Bắp ca” ngày ấy trông như một chàng “công tử bột” chính hiệu.

10
10
20
20
30
30
40
40
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
21
21
50
50
Video đang hot