Thùng đựng đồ đia tour siêu 'nhà binh' dành cho các xe cafe racer

Xe máy   ·  Tất cả công đoạn độ một cặp thùng chứa đồ bằng hộp tiếp đạn được quay timelapse, giúp các bạn có thêm một ý tưởng mới cho dự án độ xe của mìn.