Thanh Bi - Người Phán Xử 'bó tay' khi gặp câu hỏi khó đỡ về 'chuyện ấy'

Showbiz   ·  Khi được khán giả hỏi về "chuyện ấy", Thanh Bi đóng vai người yêu Phan Hải trong Người Phán Xử đành "cạn lời" không trả lời.