'Thánh ăn văn phòng' lại tiếp tục phá đảo cộng đồng mạng với hướng dẫn trang điểm cũng bằng...đồ ăn

Đẹp   ·  Chán nấu ăn, "thánh ăn công sở" chuyển qua hướng dẫn trang điểm. Không ai nghĩ rằng cô ấy lạ có tay nghề trang điểm đỉnh cao như vậy.