Vụ tấn công xảy ra vào lúc 2h30 sáng (26/7) tại trung tâm dành cho người khuyết tật Tsukui Yamayuri-en, tỉnh Kanagawa. 

Vụ tấn công xảy ra vào lúc 2h30 sáng (26/7) tại trung tâm dành cho người khuyết tật Tsukui Yamayuri-en, tỉnh Kanagawa.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
Video đang hot