Ngô Kiến Huy cùng các thành viên trong team The Remix của mình : Biên Đạo Lâm Vinh Hải, DJ Summer Huỳnh và Producer Nguyễn Phúc Thiện cực ngầu và manly trong từng shot ảnh.

Ngô Kiến Huy cùng các thành viên trong team The Remix của mình : Biên Đạo Lâm Vinh Hải, DJ Summer Huỳnh và Producer Nguyễn Phúc Thiện (em ruột của Producer Only C) đã cực ngầu và manly trong các shot ảnh.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
Video đang hot