Gần một chặng đường The Remix đã đi qua, team của Hương Tràm đang là một "ẩn số" cho đêm chung kết tới. Ngay từ đầu có ý kiến cho rằng Hương Tràm cố gắng lắm cũng chỉ Á quân, nhưng đến thời điểm hiện tại thì vị trí Á quân và Quán quân dường như ngang sức ngang tài.

Gần một chặng đường The Remix đã đi qua, Team của Hương Tràm đang là một "ẩn số" cho đêm chung kết tới. Ngay từ đầu có ý kiến cho rằng Hương Tràm cố gắng lắm cũng chỉ Á quân, nhưng đến thời điểm hiện tại thì vị trí Á quân và Quán quân dường như ngang sức ngang tài.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
Video đang hot