Đi du lịch Trung quốc tự túc, nếu không biết tiếng Trung thì trở ngại lớn nhất có lẽ là vấn đề ngôn ngữ. Tuy nhiên nếu chuẩn bị kỹ lưỡng thì hoàn toàn không phải là không làm được. Sau một lần liều ôm phản lao ra biển, tôi đã đủ tự tin để có thể tự lang thang Trung quốc mà chỉ cần biết mỗi từ “pú tủng”. Hy vọng với những chia sẻ dưới đây về hành trình Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn, nhiều người cũng sẽ đủ can đảm ôm phản nếu thích.

Đi du lịch Trung quốc tự túc, nếu không biết tiếng Trung thì trở ngại lớn nhất có lẽ là vấn đề ngôn ngữ. Tuy nhiên nếu chuẩn bị kỹ lưỡng thì hoàn toàn không phải là không làm được. Sau một lần liều ôm phản lao ra biển, tôi đã đủ tự tin để có thể tự lang thang Trung quốc mà chỉ cần biết mỗi từ “pú tủng”. Hy vọng với những chia sẻ dưới đây về hành trình Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn, nhiều người cũng sẽ đủ can đảm ôm phản nếu thích.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
180
180
190
190
Video đang hot