Sống chung với mẹ chồng: Vân tiết lộ lí do không đến được với Phan Hải (giám đốc Sơn)

Phim Việt   ·  Trong tập này Vân về quê chơi, trong lúc tâm sự với mẹ, Vân đã tiết lộ nguyên nhân không đến đươc với Giám đốc Sơn (Phan Hải).