Sau thất bại cay đắng, Faker bỗng hóa chao với Galio đường giữa

Clip Games Hay   ·  Sau thất bại cay đắng ngay lần đầu tiên thử nghiệm với Galio đường giữa bởi tổ đội SKT bên team kia. Faker đã xách Galio trở lại và lợi hại hơn xưa.