Trong suốt 3 tiếng đồng hồ các sĩ tử đua tài trong phòng thi cũng là lúc hàng ngàn phụ huynh "ngóng cổ" chờ đợi. Tại điểm thi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM từ hơn 5h sáng, người mẹ này ngồi tựa lan can, ôm cột sắt ngóng và bà ngủ thiếp đi.

Trong suốt 3 tiếng đồng hồ các sĩ tử đua tài trong phòng thi cũng là lúc hàng ngàn phụ huynh "ngóng cổ" chờ đợi. Tại điểm thi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM từ hơn 5h sáng, người mẹ này ngồi tựa lan can, ôm cột sắt ngóng và bà ngủ thiếp đi.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
Video đang hot