Internet phát triển đã tạo ra thêm nhiều cơ hội vừa làm việc vừa du lịch nước ngoái. Từ đó, thuật ngữ "dân du mục kỹ thuật số" (Digital Nomad) đã ra đời. Cuộc sống của những con người này không hề phụ thuộc vào vị trí địa lý. Họ có thể "đi trốn" đến bất cứ đâu mà vẫn đảm bảo tốt công việc và cuộc sống. Dưới đây là 10 thành phố lý tưởng nhất trên thế giới dành cho những người này.

Internet phát triển đã tạo ra thêm nhiều cơ hội vừa làm việc vừa du lịch nước ngoái. Từ đó, thuật ngữ "dân du mục kỹ thuật số" (Digital Nomad) đã ra đời. Cuộc sống của những con người này không hề phụ thuộc vào vị trí địa lý. Họ có thể "đi trốn" đến bất cứ đâu mà vẫn đảm bảo tốt công việc và cuộc sống. Dưới đây là 10 thành phố lý tưởng nhất trên thế giới dành cho những người này.

109
109
108
108
107
107
106
106
105
105
104
104
103
103
102
102
101
101
100
100
5
5
Video đang hot