Ngay thời khắc đất trời giao thoa từ năm cũ sang năm mới, Sài Gòn đột ngột trở lạnh. Nhiệt độ xuống còn 21 độ C.

Ngay thời khắc đất trời giao thoa từ năm cũ sang năm mới, Sài Gòn đột ngột trở lạnh. Nhiệt độ xuống còn 21 độ C.

20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
Video đang hot