Ra sức bảo vệ người tình, mẹ ruột để bé lớp 9 bị cha dượng xâm hại hơn 100 lần

Thời sự   ·  Bé C., học lớp 9 khai trong chưa đầy một năm qua em đã bị người tình của mẹ xâm hại hơn 100 lần. Trong khi đó, người mẹ lại bênh vực người tình và tố ông nội chính là người xâm hại cháu gái mình.