Trong trang phục truyền thống của NTK Thủy Nguyễn, Quế Vân khác lạ và đằm thắm hơn khi thực hiện bộ ảnh mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Trong trang phục truyền thống của NTK Thủy Nguyễn, Quế Vân khác lạ và đằm thắm hơn khi thực hiện bộ ảnh mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
Video đang hot