Dù tiết trời khá lạnh nhưng Quang Hà vẫn dành thời gian thực hiện một bộ ảnh chào Xuân giữa vườn đào Hà Nội.

Dù tiết trời khá lạnh nhưng Quang Hà vẫn dành thời gian thực hiện một bộ ảnh chào Xuân giữa vườn đào Hà Nội.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
80
80
90
90
100
100
Video đang hot