Với 57.000 nhân viên Google, những món ăn dưới đây chỉ đơn giản là bữa trưa hoặc xế của họ. Tuy nhiên, đó chắc chắn là những bữa ăn mơ ước của biết bao nhiêu nhân viên công sở khác.

Với 57.000 nhân viên Google, những món ăn dưới đây chỉ đơn giản là bữa trưa hoặc xế của họ. Tuy nhiên, đó chắc chắn là những bữa ăn mơ ước của biết bao nhiêu nhân viên công sở khác.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
5
5
Video đang hot