Phát sốt khi 'Thánh ăn văn phòng' quay vịt bằng ánh nắng mặt trời

Xem - Ăn - Chơi   ·  Vịt quay dưới ánh nắng mặt trời bằng thấu kính hội tụ - Hôm nào Hà Nội lại 45-50 độ như đợt trước, làm món này đảm bảo ngon.