Phát minh mới làm giảm khả năng thương vong cho người ngồi trên ôtô con

Ô tô   ·  Tấm chắn gầm xe tải vừa cải thiện chắc chắn, và hạn chế thương vong cho người ngồi trên ôtô khi va chạm, tuy nhiên vẫn còn những tình huống mà họ chưa lường tới hoặc chưa giải quyết được trong thời điểm này.