PewPew chơi Garen như một vị thần: 'Chúng mày đừng đánh bạn tao'

Clip Games Hay   ·  Sang tuần mới, PewPew tiếp tục thử sức với những vị tướng mới lần này PewPew chơi Garen – hung thần trâu bò trong Liên Minh Huyền Thoại.