Ơn giời cậu đây rồi: Trấn Thành ép Ngô Kiến Huy hôn Nam Em và hứa sẽ không nói với Khổng Tú Quỳnh

Video Giải Trí   ·  Ngô Kiến Huy đã bị Trấn Thành ép hôn Nam Em để chứng minh tình yêu trong tập 12 của "Ơn giời, cậu đây rồi".