Ơn giời cậu đây rồi: Diễn sâu hoàng thượng Trường Giang "tát" bạn diễn trên sân khấu

Video Giải Trí   ·  Lê Lộc hóa thân thành thái giám cùng “hoàng thượng” Trường Giang đem lòng yêu nhau.