Gợi cảm hơn, sắc sảo và quyến rũ hơn chính là công thức mới của Ninh Dương Lan Ngọc. Thế nhưng, không thể phủ nhận được rằng Lan Ngọc đang dần “khuấy đảo” được nhiều phong cách khác nhau với vẻ đẹp ngày càng có thần sắc của mình.

Gợi cảm hơn, sắc sảo và quyến rũ hơn chính là công thức mới của Ninh Dương Lan Ngọc. Thế nhưng, không thể phủ nhận được rằng Lan Ngọc đang dần “khuấy đảo” được nhiều phong cách khác nhau với vẻ đẹp ngày càng có thần sắc của mình.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
Video đang hot