Trong bảng xếp hạng những trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016 do tạp chí Times Higher Education bình chọn, Viện Công nghệ California (Caltech), Mỹ, đứng đầu tiên. Trường cũng nằm trong top 10% trường hàng đầu về giảng dạy, nghiên cứu và doanh thu tài chính. Ảnh: Unigo.

Trong bảng xếp hạng những trường đại học tốt nhất thế giới năm 2016 do tạp chí Times Higher Education bình chọn, Viện Công nghệ California (Caltech), Mỹ, đứng đầu tiên. Trường cũng nằm trong top 10% trường hàng đầu về giảng dạy, nghiên cứu và doanh thu tài chính. Ảnh: Unigo.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
Video đang hot