Chúng ta thường cho rằng của sổ là một thứ vô cùng khô khan, thế nhưng nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha, Andre Vicente Goncalves đã biến chúng thành một tác phẩm nghệ thuật.

Chúng ta thường cho rằng của sổ là một thứ vô cùng khô khan, thế nhưng nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha, Andre Vicente Goncalves đã biến chúng thành một tác phẩm nghệ thuật.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
80
80
90
90
100
100
110
110
Video đang hot