Nhiều người ngày nay thường có xu hướng than vãn về số phận của mình, cho rằng cuộc sống này thật đầy rẫy bất công. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cuộc sống này là bế tắc, là tăm tối, vẫn còn đâu đó những điều tốt đẹp, và rất có thể chính bạn là người tạo ra những điều tốt đẹp đó.

Nhiều người ngày nay thường có xu hướng than vãn về số phận của mình, cho rằng cuộc sống này thật đầy rẫy bất công. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cuộc sống này là bế tắc, là tăm tối, vẫn còn đâu đó những tia vi họng về thế giới này, hoặc chính bản thân bạn cũng có thể tạo ra những điều tốt đẹp cho cuộc đời.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
Video đang hot