Không chỉ ngoại hình có nhiều thay đổi, mà phong cách cũng như suy nghĩ của giọng ca gốc Thái Bình cũng trưởng thành hơn ít nhiều.

Không chỉ ngoại hình có nhiều thay đổi, mà phong cách cũng như suy nghĩ của giọng ca tuổi teen ngày nào cũng trưởng thành hơn ít nhiều.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
Video đang hot