Những căn bệnh "nghe là nhột" khi dùng mạng xã hội

Hài   ·  Khi mạng xã hội trở nên phổ biến thì mọi người có thói quen tận dụng những lợi ích từ Facebook mang lại để nghĩ ra vô số những "trò chơi". Tuy nhiên, bất cứ sự việc nào cũng tồn tại hai mặt đối lập mà nếu chúng ta không biết giới hạn thì sẽ tự tạo nên những trò lố.