Hàng ngày, ông bà Năm đưa bé Bi đến bãi rác. Vẫn biết nguy hiểm, bệnh tật luôn rình rập họ từng giây, từng phút, nhưng với họ nhặt rác đã là cuộc sống...

Hàng ngày, ông bà Năm đưa bé Bi đến bãi rác. Vẫn biết nguy hiểm, bệnh tật luôn rình rập họ từng giây, từng phút, nhưng với họ nhặt rác đã là cuộc sống...

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
120
120
130
130
140
140
150
150
Video đang hot