Dựa vào các tiêu chí về nhan sắc, sự nổi tiếng, sự tài năng trong các lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và thời trang thế giới, tạp chí Richest đã chọn ra được top 10 phụ nữ đẹp nhất năm 2016.

ADựa vào các tiêu chí về nhan sắc, sự nổi tiếng, sự tài năng trong các lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và thời trang thế giới, tạp chí Richest đã chọn ra được top 10 phụ nữ đẹp nhất năm 2016.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
Video đang hot